Koopsubsidie Berekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen !

Home

Koopsubsidie Berekenen

Koopsubsidie Voorwaarden

Aanvragen

Rente

Downloads

Contact

Kwaliteitswaarborgen

Dekker Hypotheken en haar gerelateerde ondernemingen/ handelsnamen gebruiken o.a. de slogan:

"Voor kwaliteit in dienstverlening"

Derhalve is de kwaliteit van ons kantoor van groot belang en stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit (en integriteit) van onze medewerkers. Velen zijn al reeds lang aan ons kantoor verbonden en hebben naast hun ervaring veel theoretische kennis opgedaan.

Zo zijn medewerkers van ons kantoor in het bezit van de hoogste algemene verzekeringsdiploma's alsmede een aantal relevante branchediploma's.

Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden. Hierdoor hebben wij (als uw belangenbehartiger in financiele dienstverlening) geen ruimte voor andere activiteiten.


õ
Gedragscode/ protocollen
Wij hechten aan eerlijk zaken doen. Vandaar dat wij binnen ons organisatie werken met een gedragscode/ protocollen. Hierin hebben wij de waarden & normen van onze onderneming vastgelegd, zoals:

 • het volgen van permanente educatie
 • vastgestelde werkwijze
 • handelen naar eer en geweten
 • gťťn verkoop op afstand in het kader van "ken uw klant"
 • etc.

Al onze medewerkers worden geacht zich hieraan te houden.

Een afschrift van onze gedragscode/ protocollen zenden wij u op aanvraag graag toe.


õ
WFT
Sinds 1 januari 2006 is de Wet FinanciŽle Dienstverlening van kracht en mag niet iedereen in Nederland zomaar adviseren of bemiddelen in financiŽle producten, zoals:

 • leningen
 • hypotheken
 • schadeverzekeringen
 • levensverzekeringen
 • pensioen
 • en andere financiŽle producten

De wet stelt nl. eisen aan de adviseur/ bemiddelaar op het gebied van:

 • deskundigheid
 • integriteit
 • betrouwbaarheid
 • zorgvuldige behandeling van consumenten,
 • een goede bedrijfsvoering.

De toezichthouder is de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en geeft haar toestemming middels vergunningen.

Alle besloten vennootschappen, alsmede de onderliggende handelsnamen op deze website vermeld hebben een registratie bij de AFM hebben
onder Dekker Hypotheken BV met nummer 12012398.

De volgende vergunningen zijn verleend:

 • Levensverzekeringen
 • Hypothecair krediet
 • Consumptief krediet
 • Elektronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

õ Beroepsvereniging
Tevens zijn wij vrijwillig aangesloten bij:

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar (hun) leden een bepaalde kwaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.

õ Beroepsaansprakelijkheidverzekering
Ondanks het feit dat wij uw belangen zo goed mogelijk wensen te behartigen, blijven WIJ ook mensen en kunnen wij fouten maken.
Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidverzekering hebben afgesloten bij de BAVAM.

Indien u schade lijdt - door verwijtbare fout(en) van onze kant - zullen wij een beroep doen op deze verzekering.

Koopsubsidie Aanvragen

Gerelateerde pagina's
Koopsubsidie, Koopsubidie, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nieuws, Koopsubsidie 2010, Hyves, Koopsubsidie Check,
Koopsubsidie Blog, NotarisCheck


Disclaimer | Privacy Statement | Voorwaarden | Over ons | Sitemap

© KoopsubsidieBerekenen.nl | Alle rechten voorbehouden | AFM 12 01 23 98 | Een initiatief van Dekker Hypotheken BV

KoopsubsidieBerekenen - Snel uw koopsubsidie berekenen ! Contact KoopsubsidieBerekenen.nl Autoriteit Financiele Markten Nationale Hypotheek Garantie Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs